1³: Alina Orav / Francesco Rosso / Aleksandr Tishkov

11.03 – 2.04.2015 Pärnu Linnagaleriis

Kunstnikud tutvustavad näitust järgnevalt:

„Vaatamata erinevate meediumide kasutamisele avastasime teineteise loomingus sarnast paralleelselt tekkinud huvi konkreetsete eksistentsi külgede vastu.

Meie töid ühendab sarnane visuaalne keel: kirg maali ja geomeetriliste vormide vastu, kujundite vaba mitmetitõlgendamine ning omadel reeglipärasustel põhineva maailma loomine.

Suuremas plaanis võib ruum ja üleüldisemalt asjade olemus olla meie tajudele allumatu.“

Alina Orav: 2014. aastal lõin uue potentsiaalse maalisuuna, mille kaht vastastikust näidet saab antud näituse raames näha – nelja vaatepunkti maal on pilt, mis hoomab endas nelja 3D illusiooni tekitavat kujutist. Töö on maalitud maapinnaga paralleelsele tasapinnale. Igat ruumilisena tajutavat kujutist saab eristada kindlast punktist, mis paikneb määratud kaugusel igast teose küljest. Vaatepunkti asupaik pildi suhtes mõjutab viisi kuidas vaatleja pilti tajub.

Francesco Rosso: Minu esimene katsetus animatsioonivallas oli kaamera all kaaderhaaval maalimine. See kogemus andis mulle baasteadmised edasiseks eksperimenteerimiseks samaaegselt nii värvi, objektide kui ka fotograafia kallal. Käesoleva sündmuse puhul valisin välja kaks tööd, mis kasutavad animatsiooni dünaamilisust traditsioonilisest erineval viisil. Nad representeerivad minu uuringu ja eksperimenteerimise seisundit antud vallas.

Aleksandr Tishkov: 
Mis reaktsioon sul tekiks kui sa näeksid nukku, mis tansib iseenesest?
Kas sa arvad, et nuku sees peaks olema süda, mis paneb ta liikuma või on see lihtsalt läbipaistev nöör?
Seejärel tekib küsimus, kes on nukunäitleja?
Ma tutvustan teile nukkude maailma erinevates eluvormide tõlgendustes.