Valdek Laur “Süvasuik”

Kunstinäitus “Süvasuik” ühendab inimkonna ürgmüüdid masinõppealgoritmidega

Pärnu Linnagaleriis avatakse 11. jaanuaril ürgmüüte tõlgendava algoritmilise digitaalkunsti näitus “Süvasuik”. Näituse autor Valdek Laur toob vaatajani erinevate masinõppealgoritmide poolt visualiseeritud lood, mis põhinevad vanimatel meieni säilinud mütoloogilistel motiividel.

Näitus on avatud kuni 4. veebruarini.

Esimesed jagatud lood ulatuvad aega, mil me polnud ainsad inimesed. Millal öeldi esimene lause? Millal sai kahest lausest kolm ning tekkis lugu? Millised lood olid piisavalt olulised, et püsida elus läbi inimkonna ajaloo kuni tänase päevani? Ja kuidas näevad neid lugusid meie kollektiivset teadvust peegeldavad masinõppealgoritmid? Nendele küsimustele otsib vastuseid interdistsiplinaarne visuaalkunstnik Valdek Laur, kes on loonud mõtisklusi õhutava ringkäigu, kus iidsed lood kohtuvad kaasaegse tehnoloogiaga. Komposiitalumiiniumile trükitud stseenid ja stereolitograafiaga prinditud skulptuurid koos jutustusi kokku võtva videoga õhutavad mõtlema, kuidas neid lugusid kujutasid ette iidse lõkke ümber istuvad kuulajad ning mil määral erineb see meie tänapäevasest kujutlusest – või kas üldse?

Käsitlemisele tulevad kolm iidset müüti – maailma loomine, kosmiline jaht ja üleujutus. Loomismüüt tugineb vanimatel motiividel, mida on leitud üle maailma levinud algmüütidest, ning mis annavad alust aimata nende päritolu ajastust, mil inimesed veel polnud mööda ilma laiali rännanud. Kosmiline jaht on Soome-Ugri levialas populaarne motiiv, mis kannab ühiseid jooni ka Põhja-Ameerika põliselanike müütidega ning mis räägib tähistaeva rollist iidse märkmiku või mäluabina, mida kasutati selleks, et meeles hoida olulisi sündmusi ja teadmisi. Üleujutuse näol on tegu samuti äärmiselt levinud motiiviga, mille tuntuim esinemine on Piiblis, kuid mis mängib kandvat osa ka vanimas kirjapandud eeposes “Gilgameš”, mis oli aluseks ka näitusel üles pandud tööde loomisel. 

Valdek Laur (sünd 1980) on peamiselt video ja animatsiooni valdkonnas tegutsev digitaalkunstnik, kes on praegu lõpetamas oma õpinguid EKA ehte ja sepise erialal. Erinevaid visuaalgeneraatoreid on Laur kasutanud juba alates eelmise aasta algusest, mil tekkisid esimesed avalikult kasutatavad sisendipõhised difusioonalgoritmid. 

Näitusetööde loomisel on autor kasutanud Midjourney, Wombo, Stable Diffusion ja Disco Diffusion algoritme. Tegu on suurt hulka algmaterjali kasutavate sünteesimudelitega, mis loovad etteantud märksõnade põhjal uusi visuaale. Juba praegu kunstiringkondades tuliseid vaidluseid põhjustavad algoritmid koondavad endas põhilisi kunstis kasutatavaid esteetilisi ja kompositsioonilisi võtteid ning arhetüüpseid ja stereotüüpseid kujutisi ja seetõttu võib neid käsitleda kaasaegse inimese kollektiivse loomingu ja teadvuse peegeldusena. 

Valdek Laur

valdeklaur@gmail.com

www.valdeklaur.eu

www.linnagalerii.ee