ANDRES SÜTEVAKA Poolel teel maailma lõpu alleel

29.04 – 21.05.2022 Pärnu Linnagalerii, Raekoda, Uus 4.

Näitus on pühendatud Andres Sütevaka viiekümnendale juubelile, mis annab põhjust taasmõtestada nii mässumeelsusest kantud varasemat loometeed kui ka kaardistada kunstniku viimaste aastate kunstilisi taotlusi. Alates 1990ndate algusest on ta õppinud ja tegutsenud Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Hispaanias. „Sütevaka looming on kolme aastakümne lõikes olnud väga mitmekülgne ja intrigeeriv, peegeldades nii kunstniku reaktsioone ühiskonnas toimuvale kui ka tema enese kõige isiklikumat ruumi ja läbielamisi. Siiski, tagasivaateliselt joonistuvad välja selged seosed ja arengujooned eriperioodide vahel, mis annavad täna võimaluse rääkida kunstiküpsusest ja kunstnikust, kellel on kindel koht nii Eesti kui Hispaania kunstiajaloos,“ on märkinud kuraator Kadri Asmer.

Käesolev ekspositsioon on esimene osa suuremast näituseprojektist, millest teine osa toimub 2022. aasta suvel Tartus Galeriis Pallas. Näitus loob ülevaate Sütevaka maaliloomingust alates 1990. aastatest, kuid põhifookus on suuremõõtmelistel abstraktsetel kompositsioonidel, mis on saavutanud jõulisema ja ekspressiivsema väljenduslaadi nn Hispaania perioodil (2014–2021). Paralleelliini moodustab keraamika, mille juurde jõudis Sütevaka Barcelonas, kus ta pälvis tähelepanu mitmete isikunäitustega ning eduka osalemisega nii rahvusvahelisel keraamikabiennaalil kui ka keraamikakonkurssidel. Andres Sütevaka kuulub Eesti Maalikunstnike Liitu, Eesti Kunstnike Liitu ja Kataloonia Keraamikute Liitu. Näituseks valmistumisele on aidanud kaasa ka 2021. aastal EKA keraamika osakonna ja ARS Keraamikakeskuse poolt Andres Sütevakale määratud stipendium.
Eksponeeritud kunstiteosed pärinevad erakogudest ja kunstniku kollektsioonist.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Täname: Margus Annuk, Siim Asmer, Tanel Asmer, Toomas Griin, Reigo Kuivjõgi, Ants Liigus, Joosep Matjus, Alar Nurkse, Inge Paju, Tiit Pruuli, Peeter Pärna, Pille Raag, Mareli Reinhold, Indrek Truija, Üllar Varik.
Lisainfo: Kadri Asmer, kadri.asmer@gmail.com, 529 9994