APOKALÜPTILISED MAASTIKUD

Anonymous Boh | Devil Girl

15.12.2020 – 16.01.2021 Pärnu LInnagalerii, Uus tn 4, Raekoda.

Anonymous Boh / Devil Girl“Apokalüptilised maastikud” / “Apocalyptic landscapes”

Näitus käsitleb meie ühiskonna peavoolus ja selle kõrval tegutsevaid subkultuure ja inimkooslusi, mille eesmärgid ja käitumismudelid loovad alust täiesti uue sootsiumi sünniks – muutunud maailmakord, mütoloogiliste olendite reinkarnatsioon apokalüptilistel väljadel. Eksponeerides elusolendit kui ühiskonna ja looduse minivormi, läbi väliste maskide ja kaitsekihtide, otsib ekspositsioon välja nii inimhinge sisemised ihad ja kired, kui ka meie kõigi kollektiivse kehandi varjatud hallid tsoonid.

Seades küsimuse seespoolse ja väljaspoolse kohta, avaliku virtuaalse inimliku (interneti)ruumi ja mittetehnilise, analoogse ja füüsilise loomalik-loodusliku maailma omavahelisest suhtest ning muutes näituse interaktiivseks tegevuskunstiks avatud tervikteosena, kus vaataja muutub saali sisenedes osaks installatsioonist.

Anonymous Boh (Al Paldrok)

“Anonymous Boh on läbi peatusteta maailmaturneede, etenduste, näituste ja väljaannete kaudu loonud ühe kõige esinduslikuma, märkimisväärsema, õigeaegsema ja muutvama kunstiliikumise kogu ajaloos. Bohist saanud Wild Bill Hickok, PT Barnum, Alfred Jarry, Tristan Tzara, Ezra nael, meie ajastu Orson Welles. Oleme sisenenud Apokalüpsisesse, Tormi. Boh, rakendades kogu kunsti NON GRATA’s Diverse Universe’i globaalsete etenduste kaudu, ei ilmuta meile ainult seal, kus me praegu Tormis seisame, kuid ta loob ka visioone meie peagi realiseeruvatest post-apokalüptilistest absurdselt mänguliselt piinatud kaleidoskoopilistest maastikest. ” Ron Whitehead, lindprii luuletaja, Kentucky

Devil Girl (Taje Paldrok)

Devil Girl on eesti performance’i, installatsiooni ja uue meedia kunstnik, hariduse saanud alternatiivkunsti asutuses Academia Non Grata Eestis, Helsingi ja Eesti Kunstiakadeemias ning Berliinis Universität der Künste. Ta on rahvusvahelise Non Grata Performance Groupi üks peamisi mootoreid alates 1998. aastast. Devilgirlina on teda nähtud kogu mandri maa-alal, metsikult ja anonüümselt.

Anonymous Boh | Devil Girl Exhibition “Apocalyptic landscapes” at Pärnu City Gallery (Uus 4)
15.12.2020 – 16.01.2021

The exhibition deals with subcultures and human communities operating in and alongside the mainstream of our society, whose goals and patterns of behavior create the basis for the birth of a whole new society – a changed world order, the reincarnation of mythological creatures in apocalyptic fields. By exhibiting a living being as a mini-form of society and nature, through outer masks and protective layers. Bringing out the inner desires and passions of the human soul, as well as the hidden gray areas of the collective body. Anonymous Boh (Al Paldrok) and Taje Paldrok (Devil Girl) have been active on a frameless territory where an art object has seized to exist as a physical piece. Space has many dimensions upon which the activity has been built, it can be characterized by features as structured chaos and performances.

“Anonymous Boh, via non-stop world tours, performances, exhibitions, and publications, has created one of the most representative, significant, timely and transformative art movements in all of history. As Ring Master, Boh has become the Wild Bill Hickok, the P.T. Barnum, the Alfred Jarry, the Tristan Tzara, the Ezra Pound, the Orson Welles of our Era. We have entered The Apocalypse, The Storm. Boh, implementing all The Arts via NON GRATA’S Diverse Universe global performances, reveals to us not only where we presently stand in The Storm but he also conjures visions of our soon to be realized post-apocalyptic absurdly playfully tormented kaleidoscopic landscapes.” Ron Whitehead, Outlaw Poet, Kentucky

Taje Paldrok alias Devil Girl is Estonian performance, installation and new media artist, educated in alternative art institution Academia Non Grata in Estonia, Academy of Fine Arts of Helsinki and Tallinn and Universität der Künste in Berlin. She is one of the main engines of International Non Grata Performance Group since 1998. As Devilgirl, She has been seen on over continental underground scene worldwide, wild and anonymous.

Organisation: Pärnu Linnagalerii
Address: Uus tn. 4
Contact: Al Paldrok
Phone: 5015672
E-Mail: paldrok@gmail.com
http://linnagalerii.ee

Al Paldrok – Anonymous Boh и Taje Paldrok – Devil Girl работают на бескаркасном пространстве, где искусство начинает существовать как физическое произведение. Пространство имеет много измерений, на которых создается активность.

«Anonymous Boh, благодаря безостановочным кругосветным путешествиям, выставкам и публикациям, создал одно из самых значительных, своевременных и преобразующих художественных движений во всей истории. Как Ring Master, Boh стал словно Wild Bill Hickok, PT Barnum, Alfred Jarry, Tristan Tzara, Ezra Pound, Orson Welles нашей эры. Мы попадаем в Апокалипсис и шторм. Boh, воплощая все виды искусства с помощью глобальных представлений NON GRATA’s Diverse Universe, показывает нам не только то, где мы сейчас находимся в «шторме», но он также вызывает в воображении видения наших, которые вскоре будут реализованы после апокалипсиса, нелепо игриво измученных калейдоскопических пейзажей». Рон Уайтхед, Поэт Вне Закона, Кентукки.

Получив репутацию альтернативного художника, Boh, не оглядываясь назад, ворвался в мировую художественную среду. Выступления, художественные туры, организованные в десятках городов Европы, Азии и Америки, превратили общеизвестную альтернативу Non Grata в творческий коллектив, который гораздо лучше известен в других местах, чем в Эстонии. Их опыт не является темой, о которой много говорят, тем не менее, художественная деятельность, выходящая за ограничения в искусстве и за границы стран, является самой желанной самореализацией современного художника.

«Al – это медведь гризли с бензопилой выпрыгивающий из сюрприз-коробки. Как бы опасно и занимательно это ни звучало, он непредсказуем, безграничен и на шаг впереди всех, кто его окружает» – Энди Кук, музыкант

Подробнее: http://performance.ee/taje/

Организатор
Учреждение: Pärnu Linnagalerii
Адрес: Uus tn. 4
Kонтакт: Al Paldrok
Тел.: 5015672
E-мейл: paldrok@gmail.com
http://linnagalerii.ee