EDELA-EESTI KOOLKOND. Ühisnäitus

6. juuni – 19. juuli 2008 Pärnu Linnagaleriis ja Kontserdimajas (Aida 4)

Näitusel osalevad:
Inge Ting, Baka, Billeneeve, Andrus Joonas, Flo Kasearu, Aivar Kurvits, Toomas Kuusing, Kaarel Kütas, Piret Loover, Mila Balti, Katrin Piile, Pusa, Remo Randver, Alar Raudoja, Katrin Rüütli, Siram, Jasper Zoova, Liivi Tantaal ja Ville-Karel Viirelaid.

Edela-Eesti koolkond

Edela-Eesti koolkonna nimetus on inspireeritud kunstiteadlase Eha Komissarovi kunagisest määratlusest „Edela-Eesti anarhism“, millega ta tähistas Pärnu ja lähikonna, aga ka Viljandi alternatiivseid kunstisuundumusi. Edela-eesti koolkonnale on omased ühistegevus, protsessikeksus, suurvormid, iseseisev mõtlemine ja loodusseaduste arvestamine ainsate seadustena.

Koolkonna liikmed esinevad aktiivselt nii grupi kui soolonäitustel Eestis ja kaugemal, et aga ükski küünal ainsamakski hetkes vaka alla ei jääks, oleme Pärnu Kontserdimaja täitnud üliproduktiivsete kunstnike tähtteostega. Võimalus on kogeda ja ka oma kunstikogu täiendada monumentaalrealismi, aguliromantika, infantiilglamuuri, getopungi, professionaalnaivismi, lillede ja maastikega, õrnuste ja rõvedustega, suurte ja väikeste töödega – igale maitsele midagi, aga seda kõike ikka Edela-Eesti parandamatus stiilis.

Ajalooliselt eristatakse meil Tallinna ja Tartu koolkondi, mis tuleneb peamiselt sellest, et kõrgemat kunstiharidust on alates 20. sajandi algusest antud just nendes linnades.

Edela-Eesti koolkonna keskus on Pärnu ja selle alguseks võib lugeda 1990. aastate algust, seega on tegu taasiseseisvunud Eesti Vabariigi eakaaslasega. Koolikonna tekke tegi võimalikuks kunstielu praktiliselt olematu traditsioon Pärnus, mis lõi võimaluse stambivabaks arenguks. Samuti oli oluline roll Academia Non Grata tegevusel.

Praeguseks on välja kujunenud monumentaalne seltskond Pärnuga seotud kunstnikke, kes ilmutavad kadestamisväärset professionaalsust mitte üksnes ühiskonna valupunkte masseeriva performance’ikunsti, vaid ka maali, graafika, skulptuuri ja kunstikorralduse vallas.

Mari Kartau, Pärnu Linnagalerii kuraator