EMRUNTLA… Toomas Altnurme maalid

Kontserdimaja (Aida 4) III korrusel 5. kuni 29. augustini 2009

Toomas Altnurme maalinäitus
„Emruntla – peatuspaik reaalsuste vahel“

Altnurme on õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis, vahetusüliõpilasena Tais Rajamangala ülikoolis maali ning seejärel aastatel 1997-2002 magistrantuuris Lõuna-Koreas Söulis Honk-Iki ülikoolis.

Altnurme on Eesti oludes erandlik just oma intensiivse Ida-kogemuse tõttu. Eesti erialases kriitikas on teda seostatud new age’iga, kuid tasub mõelda, et new age’ist saadakse maailma eri paigus väga erinevalt aru. Kunstnik ise leiab võimaliku kaudse seose müstika poole püüdlemises.

Tasub küsida veel näituse pealkirja järele: mis koht on Emruntla? Kas paik, kus pole veel lõplikke fikseeringuid, kus miski pole veel kinni jooksnud ja valikud on vabad? Kas paik, kus on veel vaba ruumi, orientaalses tähenduses siis – „tühjus“? Autori viitab, et konkreetne tähekombinatsioon on tema perekonnnimi teisipidi loetult! Ja sellest saab autori nõusolekul järeldada, et „peatuspaik reaaluste vahel“ oleme me ise.

Image