FIGUURID. Markus Kasemaa arvutimaalid

02.09 – 04.10.2009 Pärnu Linnagalerii ja Kontserdimaja II – III korrus

 

Pärnu kontserdimaja ( www.linnagalerii.ee ) kahel korrusel on alates 2. septembrist väljas Markus Kasemaa ( www.kasemaa.ee ) arvutimaalide seeria “Figuurid”. Kokku on eksponeeritud ligi poolsada teost – nii hulk käesoleval suvel valminud töid, kui ka väike valik seeriale alguse pannud 2005. aastast pärinevaid akrüülmaale.

Lisaks puhtale kunstilisele taotlusele püüab kunstnik vastanduda ka laialt levinud käsitöö- ja originaalikultusega. Tema sõnul ei ole kunsti puhul väärtuseks mitte tehnika/materjal vaid pildi idee / kujund / mulje / sisu iseenesest – veidi utreeritult väljendudes ei peaks olema vahet, kas tegu on õlimaali, offset plakati või (arvuti)ekraaniga. Ei ole ju eriti tähtis, kas romaan on kirjutatud käsitsi, trükimasinal või arvutil. Kujutava kunsti puhul on aga siiani sügavalt juurdunud iganenud arusaam, et kõige õigem, kui mitte ainuke õige kunst on õli lõuendil ainueksemplarina. Kasemaa tööde puhul asub originaal arvuti kõvakettal ja väljund reaalsusse valitakse sõltuvalt konkreetsest projektist – olgu selleks siis tavaline lõuend, hiiglaslik PVC banner linnaruumis, lameskulptuur või hoopis virtuaalsed väljundid nagu web 2.0 sotsiaalsed võrgustikud või web 3.0 virtuaalsed maailmad.

Sisult on kunstniku sõnul tegu alateadvuslike peegeledustega, mille tähendus on talle endalegi taotluslikult udune – ühene tõlgendus piiraks oluliselt teisi võimalikke interpretatsioone. Seepärast ei ole töödel ka traditsioonilisi pealkirju, vaid pigem üldistavad kujutatu kirjeldused. Igal külastajal on võimalus leida oma tõlgendus vastavalt tema hetkeseisundile ja/või üldisemale maailmanägemisele. Näiteks kaebas üks valvas Tartu linnakodanik linnavalitsusele, nähes tänaval kümnemeetrist püssiga tütarlast, terrorismi propageerimise üle, samas kui kunstnik leidis sel hetkel töö olevat hoopis positiivselt isamaalis-patriootliku. Kindlasti käsitletakse väljapandud töödes sootsiumit laiemalt (poliitika, globaalne vägivald, religioon, jne.) kui ka inimsuhteid kitsamas indiviidi mastaabis.

Seeriat “Figuurid” on varem näidatud mitmel olulisel näitusel nii Eestis kui väljaspool ning see on saanud ka rahvusvahelise tunnustuse osaliseks. I Balti Bienniaalil Peterburis tuntud Maneezhi kunstikeskuses 2008 (www.art.ee/markus/projects/peterburg2008 ) valiti seeria 7 parima ekspositsiooni hulka (premeeriti 2 kunstnikku ning 5 galeriid). Sellel kevadel tuli Tampere Moodsa Kunsti muuseumi poolt korraldatud konkursi võit – seerial põhinevad lameskulptuurid on läbi suve ilmestanud üht Tampere peatänavat.

Kunstniku sõnul püüab ta leida uusi huvitavaid näitusepaiku ja eksponeerimislahendusi – eesmärgiks viia kunst sinna kus vaataja tegelikult liigub. Näiteks on antud seeria töid varem eksponeeritud Tartu Kaubamaja fassaadil ning automaatustel, aga ka esimese Eesti kunstnikuna virtuaalmaailmas Secondlife.

Seeriat “Figuurid” saab 2009. aasta detsembris näha Jõhvi Kontserdimajas ning 2010. aastal Narva Muuseumis ja Võru Linnagaleriis.