FotoFest 2022

PÄRNU FOTOFEST 2022 8.02 – 02.04.2022
Vaata: Näitused

Viis aastat tagasi Pärnu Linnagalerii poolt ellu kutsutud festival on seadnud eesmärgiks elavdada talvist kunstielu ning heita pilk kaasaegsel fotomaastikul toimuvale. Festival koosneb ka tänavu arvukatest fotonäitustest, mis on sisse seatud suuremale osale Pärnu näitusepindadedest (Pärnu Linnagalerii Raekojas, Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja, Pärnu Keskraamatukogu, Pärnu Kontserdimaja, Endla Teater ja #Piilurgalerii). 2022aastal täitub 200 aastat esimese permanentse foto sünnist, seetõttu pööravad ka osad näitused seekord pilgu minevikku, otsides fotokunsti juuri ning taasavastades ajalooliseid tehnikaid.

“Improviseeritud reaalsus: kaameravaba fotokunst”
Pärnu Raekojas (Uus 4), 25.02-26.03.2022

Maailma esimene paberil foto sündis 1822. aastal ja selleks oli Niépce’i loodud heliogravüür. Seda innovaatilist tehnoloogiat kutsuti sel ajal ka päikese abil joonistamiseks. Ajaloolistest tehnikatest ajendatuna toob Raekojas toimuv rahvusvaheline näitus kokku kunstnikud, kes tegutsevad küll fotograafia valdkonnas, kuid kelle loomingust leiab eksperimentaalseid teoseid, kus fotoprotsess on toimunud ilma tavapärase fotokaamera vahenduseta. Näitusel võib avastada uues kuues esimesi fototehnoloogiaid (tsüanotüüpia, pinhole), aga ka eksperimentaalseid ja lõpetamata fotoprotsesse, kus kujutise loomisel on oma osa ümbritseval keskkonnal ning kunstnikust sõltumatutel faktoritel.

Osalevad kunstnikud: Anna Niskanen, Noora Sandgren, Kristine Krauze-Slucka, Tamar Lewinsohn, Herkki-Erich Merila, Kristian Saks, Marko Toomast, Indrek Aija

Kuraatorid: Marian Grau, Jan Leo Grau

“Fragmente Eesti XX sajandi fotokunstist”
Pärnu Kunstnike Majas (Nikolai 27), 25.02-02.04.2022

“Fragmente Eesti XX sajandi fotokunstist” ei pretendeeri Eesti fotokunstiloo ülevaatlikule ja detailsele esitamisele, vaid heidab üksikute, kuid kõnekate killukeste kaudu pilgu möödunud sajandi fotokunsti erinevatele suundadele ja arengutele. Enne 1990ndaid aastaid ei olnud fotokunst teiste kunstižanritega võrdväärsel positsioonil, kuid sellest hoolimata nähti fotograafias palju laiemahaardelisi võimalusi, kui pelgalt vahendit ümbritseva maailma objektiivseks peegeldamiseks ja selle dokumenteerimiseks. Pärnu Muuseumi kogudest on väljas ühed varasemad fotod (Erna Kreischmann, J. E. Cattley), mida võib tinglikult fotokunstiga seostada. Nõukogude perioodi kontseptuaalset fotokunsti esindavad näitusel Silver Vahtre linnaruumi ja inimkeha seoseid käsitlevad kollaažid, STODOMi fotorühmitusest tuntud Tanja Dobrovolskaja modernsed aktid ning Villu Jõgeva kontseptuaalsed maastikuvaated omaloodud objektide ja taimeinstallatsioonidega. Murrangulisi 1990ndaid esindavad näitusel De Studio, Herkki Erich Merila, Peeter Lauritsa, Arne Maasiku ja Tõnu Nooritsa teosed.

Kuraatorid: Marian Grau, Jan Leo Grau