IN GRAAFIKA NOORTESEKTSIOON I

17. jaanuar – 31. jaanuar 2009 PÄRNU LINNAGALERIIS JA KONTSERDIMAJAS

LINNAGALERIIS:

KAAREL KÜTASE kuraatoriprojekt “Viie aastaga viie rikkama riigi sekka”

E E S T I M A A L A S E D

Meil on nüüd eesmärk ja siht
Mille poole püüelda
Ja mille me saavutame, kohkumata tagasi millegi ees
Valimata vahendeid
Sest eesmärk pühitseb abinõu
Ja meie ettevõtmine on püha
Pühamatest püham
Te saate kõik olema rõõmsad ja õnnelikud
Ja me saame
Viie aastaga viie rikkama riigi sekka
Ükskõik mis hinnaga
See ongi õnn
uskuge
Ja kui vahel tundub, et kõik pole siiski päris nii, Sii see tunne petab teid

osalejad: KAAREL KÜTAS, LAURI KOPPEL, JAANIKA OKK, VILLEM JAHU, EVA IKART, BAKA, SIRAM

 

KONTSERDIMAJA II KORRUSEL:

“Fair Trade”
Sandra Jõgeva ja Krista Sokolova kuraatorinäitus

Sinine lamp aitab nohu vastu. Kunst aitab sinise lambi vastu. Kõige eest tuleb maksta ja tegelikult on kõik asjad õiglase hinnaga.

Kunstiteose sümboolne hind või väärtus koosneb sel juhul muu hulgas kunstniku elukogemusest, analüüsivoimest, järjepidevusest, millega on omandatud ja täiendatud niinimetatud tehnilisi oskuseid; intelligentsist, empaatiavõimest ja konkreetse teose loomiseks kulunud töömahust: ajast ja energiast. Joonistuse puhul on see füüsiline töömaht tihti suhteliselt väike, kui võrrelda näiteks maali või skulptuuriga – seega peab joonistuses midagi muud olema seda enam.

Ehk nad on maksnud kõik, mis neil taskupõhjas on. Väljendada ennast nii, nagu oleks veidi paha olla. Nohu. Ka haigus ja tervis alluvad füüsilise maailma reeglitele. Raamides. Aga erinev energia avaldubki mitmeti.

Näitusest võtavad osa: Lembit Sarapuu, Meeland Sepp, Katrin Piile, Remo Randver, Samuel Hasler (UK), Krista Sokolova

KONTSERDIMAJA III KORRUS

EKA IDK magistrantide fotonäitus “Mälutagused”

Maailma tajumine on mineviku tajumine mälu kaudu. Vahetu elu, oleviku kogemine on võimatu. Me ei ela elu, vaid mäletame- üldiselt,fragmentaarselt, ähmaselt. Ülejäänu haigutab sügava reaalsusemerena meie ümber, kaugetes mälutagustes paikades, kuhu vaid harvadel kordadel sattuda võib.

Sellist maailma tunnetamise viisi illustreerib katkend Mehis Heinsaare lühijutust “Kohtumine ajas” (kogumik “Vanameeste näppaja”, 2001):

Vaid üksainus kohin, üksainus kohin meis mõlemas, üksainus tume meri laiumas ülal ja me ise seal kusagil sügaval, sügaval all- pimeda ürgkalana nägemas und ühest varajasest hommikust, mis kestab tuhat päeva ja üks öö. Hommikust tundmatus linnas, kus inimesed pole veel ärganud, vaid paar koidukumas pilve triivimas katuste kohal, vasikasuurune tigu kadumas kangialuste hämarusse ja üksik, luider koer lonkimas, keel ripakil, piki munakividest teed- ja siis saabuvad linnud, tumedad linnud, parvedena laskuvad nad katustele, karniisidele, aiasoppidesse.

Fotonäitus “Mälutagused” käsitleb reaalsuse tunnetamist läbi mäluliste lavastuste ja läbi mälutaguse struktuurituse ja unenäolisuse.

Osalevad kunstnikud: Anna Aua, Villem Jahu, Eva Labotkin, chaneldior, Olivia Verev, Kirke Kangro, Andrus Lauringson, Mai Sööt, Teresa Novotny, Susi M. Scheucher, Epp Kubu

Kuraator: Liina Siib