KAOTATUD PARADIIS. Yerbossyn Meldibekov & Nyrbosyn Oris

16.04-05.05.2012 Pärnu Kunstnike Maja galerii

Yerbossyn Meldibekov & Nyrbosyn Oris KAOTATUD PARADIIS (MA OLEN SIIN, ET NÄHA SIND; SA OLED SIIN, ET NÄHA MIND)

Yerbossyn Meldibekovi on Kesk-Aasia tuntumaid kaasaegseid kunstnikke.

Ühest küljest on see loogiline – kaasaeg sealses mõistes tähendab midagi hoopis muud, kui kaasaeg siinse postsovjetliku ühiskonna või ammugi Euroopa jaoks, seega ei ole seal tänu kultuurilistele ja hariduslikele eripäradele kaasaegne kunst meie mõistes üldse kuigi levinud. Teisest küljest eeldab Meldibekovi viljeletav poliitilise sõnumiga kunst seal erilist julgust, sest vastureaktsioonid võivad olla sootuks ohtlikumad kui pelgalt publiku pahameel.

Yerbossyn Meldibekov on esindanud korduvalt Veneetsia biennaalil Kesk-Aasiat, ta teeb koostööd maailmakuulsa Moskva Guelmani galeriiga, temast kirjutavad sellised üleilmse tähtsusega erialased ajakirjad nagu näiteks Art in America.

Erbossyn Meldibekov on sündinud 1964. aastal Tulkubasi raudteejaamas Kasashtanis, praegu elab ja töötab Alma-Atas. Ta on lõpetanud 1992. aastal Alma-Ata Teatri ja Kujutava kunsti Instituudi monumentaalskulptuuri erialal.

Yerbossyn Meldibekovon tuntud kui Kesk-Aasia kaasaegse kunsti „paha poiss“ tänu oma mängulisele, samas poliitilisele loomingule. Ta uurib sovjetlikku ja postsovjetlikku orientalismi, selle geograafiat, ajaloolist absurditeatrit, inimeste ja ühiskonna katsumusi ja kannatusi.

Näitusega KAOTATUD PARADIIS loob ta justkui fiktiivse ning ülimalt absurdse poliitilise kampaania, mis pealtnäha pakub valikuid, progressiivset nostalgiat ning trotsi nõukogude orientalismi suhtes, kuid lõpeb tavalise läbikukkunud utoopiaga. Iga teos on mingi inimese, koha, monumendi konkreetne lugu, mis põhineb dokumentaalsetel faktidel ja arhiivimaterjalidel.

Üks töö sellel näitusel on MUTATSIOONID (2009), neli pronksbüsti, kus segunevad kunstniku enda näojooned teiste ajalooliste isikutega, nagu näiteks Lenin, Giacometti ja Tšingis-Khan. Nõukogude-aegseid masstootmises olnud Lenineid on arendatud viisil, kus me võime näha seda, kuidas võim võtab erinevaid kujusid.

Meldibekovi tuntuim töö on kahtlemata TALV LENINI MÄETIPUL/KEVAD AVICENNA MÄETIPUL, mis koosneb lömmitaotud emailkaussidest. Deformeerimise käigus on kausid omandanud mäe kuju, nende ärakukkunud email annab lumistele tippudele sarnase faktuuri. Kõnealune mäetipp asub Kirgiisia ja Tadžikistani piiril. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist vaidlevad need riigid mäe nime üle. Kirgiisi valitsus soovib säilitada Lenini nime, pärsiakeelne Tadžikistan eelistab Avicennat, mis on kreekakeelne variant Pärsia teadlasest Ibn Sina’st. Meldibekov pakub lahenduseks jagada nimed erinevate aastaaegade vahel.žikistani kõrgeimast tipust, mis erinevatel aegadel on kandnud Stalini, Kommunismi ja alates 1988. aastast Ismail Samani, nn Tadžikistani isa nime.ätkub fotoseerias PEREKONNAALBUM, mille tegevus toimub Taškendi keskväljakul. Viimase 90 aasta jooksul on selle nimi vaheldunud 10 korda vastavalt võimuvahetustele. Fotodel näeme väljakul poseerivaid puhkajaid, osad neist kunstniku perekonnaliikmed.

Eelneva teosega on suguluses installatsioon KOMMUNISMI MÄETIPP, inspireeritud Tad

Ideoloogiliste nimevahetuste teema j

Lisaks sellele, kuidas inimesed muutuvad vanemaks ja vahelduvad riidemoed, näeme ka väljakut kaunistava monumendi peategelase vaheldumist Leninist kohalike kangelasteni.

Neile töödele lisaks on eksponeeritud uuemad projektid PINOCCIO, KONKURSS, GRANAAT RPG ja ChS. Mõned teosed on valminud koostöös Nyrbosyn Orisega.

Tööde meediumideks on skulptuur, foto, video, installatsioon ja dokumentaalgraafika.

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Pärnu linn, Kuusakoski.