KELLI GEDVIL Not Like the Other Girls

25.11 – 19.12.2020 Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja, Nikolai 27. Not Like the Other Girls. Tõlkes „Mitte nagu teised tüdrukud”.

Kelli Gedvil (s 1994) on kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna BA ja kaasaegse kunsti osakonna MA ning viibinud vahetusõpingutel Ungari Kaunite Kunstide Ülikoolis ja Valand Akadeemias Rootsis. Ta on osalenud mitmetel näitustel Eestis, Rootsis, Belgias, Kanadas, Ungaris ja Poolas. Gedvil on Robin Ellis Meta nimelise kunstnikerühmituse kaasasutaja, veebigalerii Post-Gallery. online galerist ja tehniline tugi ning MTÜ Eesti-Saksa Kunstikoostöö kaasasutaja. Ta töötab enamasti installatsiooni- ja videomeediumis, rõhutades teoste interaktiivsust, et vaatajale teemat kogemuslikult tutvustada. Gedvil uurib, kuidas kujunevad eneseesitluse käitumismustrid virtuaalses ja reaalses keskkonnas.
Näitusetööd kirjeldavad reaalse keha omaduste kandmist virtuaalmaailma. Pealkiri viitab isiksusetüübile, kes soovib eristuda, tõsta ennast sotsiaalmeedias kõrgemale tasandile kui the other (tõlkes teised). Erinevate tööriistade abil loob ta endast täiustatud versiooni, kuid kaotab seeläbi enda inimlikud kehalised omadused. Ta nahalt kaovad poorid, armid, vistrikud ning ta juuksed meenutavad ühtlast pehmet massi. Temast on saanud virtuaalobjekt.


Fenomen not like the other girls on pärit Ameerika 90ndate chick flick filmidest. Nende romantiliste komöödiate tavapärasteks kangelasteks olid kaks naissoost peategelast, kes mõlemad proovisid sama noormehe tähelepanu võita. Ühte neist kujutati lääneühiskonna ilustandarditele vastava välimusega ning teist intelligentse nohikuna. Sellistest stsenaariumitest tulenevalt on aastakümneid süvenenud internaliseeritud misogüünia. Noored kasvavad üles mõttega, et nad peaksid olema teistmoodi kui the other naised, samal ajal neid maha laites. Antud näituse raames on see fenomen asetatud sotsiaalmeedia konteksti, kus ‘teisteks’ on reaalses maailmas eksisteerivad päriskehad.
Kunstnik tänab: Ian-Simon Märjama, Kristen Rästas, Leegi Kiis, Marek Gedvil.


Not Like the Other Girls
Kelli Gedvil

Pärnu City Gallery Artists’ House

Kelli Gedvil (b. 1994) is an artist, who lives and works in Tallinn. She has graduated from Estonian Academy of Arts painting department BA and contemporary art department MA. She has been on exchange studies in Hungarian University of Fine Arts and Valand Academy in Sweden. She has participated in several exhibitions in Estonia as well in Sweden, Belgium, Canada, Hungary, and Poland. Gedvil is a co-founder of an artist grouping called Robin Ellis Meta, a gallerist and technical support at online gallery Post-Gallery .online and co-founder of MTÜ Eesti-Saksa Kunstikoostöö. She usually works in installation and video medium, while emphasizing the interactiveness of her artworks to introduce and engage the topics with the viewer. Gedvil studies how behavioral patterns of self-presentation develop in virtual and real environments.
The exhibition deals with the transfer of body properties from reality to the virtual world. The exhibition title refers to a person who wants to stand out and put themselves on a different level than the others on social media. Using various tools, she creates an improved version of herself, but meanwhile loses her human qualities through this process – the pores, scars, pimples disappear from the skin, and hair resembles a soft textureless mass. She has become an object, which only exists in the virtual world.
The phenomenon ‘not like the other girls’ comes from American 90s chick flick films. The usual scenario for romantic comedies was two female characters. One of them was portrayed according to the beauty standards of Western society and the other one as an intelligent nerd, and both tried to get the same young man’s attention. As a result, internalized misogyny has deepened for decades, with young people growing up with the idea that they should be different from the other women while putting them down. In this exhibition, this phenomenon is placed in the context of social media, where ‘the others’ are the bodies that exist in the real world.
Artist thanks: Ian-Simon Märjama, Kristen Rästas, Leegi Kiis, Marek Gedvil.