KÕRGETE TORNIDE KUNINGRIIK. Jan Grau maalid

26.03 – 19.04.2014 Pärnu Linnagalerii Kunstnike Majas

Näitus „Kõrgete tornide kuningriik“ on muinasjutuline allegooria, kaasaegne müüt, mida on võimalik kohandada pea iga sotsiaalse aegruumiga, mis püüab ületada inimlikud omadused nagu ahnus ja võimujanu ning samal ajal säilitada idee vabadusest.

Siiani ei ole suudetud realiseerida ühtegi sotsiaalset utoopiat, mis tagaks masside võrduse ja heaolu ning igat süsteemi saadab justkui ettemääratult „nokk kinni- saba lahti“ sündroom. Valitseva eliidi ja rahva vahel näib haigutavat ületamatu kuristik, justkui räägiks need kaks inimgruppi erinevat keelt.

„Kõrgete tornide kuningriik“ on jutustus läbi valitseja silmade, läbi tema inimlike hirmude, nõrkuste, eesmärkide. ja abinõude.

Tegemist on universaalse jutustusega, nii lastele kui täiskasvanutele. Mõlemi maailmataju lähtub ju samadest poolustest – hea ja halva tundmisest, õiglusest ja ebaõiglusest.

Kui psühhoalalüüsi hilisema laine esindaja, lastepsühholoog Bruno Bettleheim esitab oma muinasjututeooriates hüpoteesi, mille kohaselt muinasjuttude funktsioon on õpetada elu mõtet, siis selle näituse autorid julgustavad elu mõtte otsinguid lõpetama ning soovitavad nautida humoorikat vaatemängu. Kas teadsite, et Prantsusmaal on keelatud panna seale nimeks Napoleon ning Iisreali seadused keelavad pühapäeviti nina nokkida?

Maalide autor seilas üheksa aastat merel, külastas sadu linnu ja kümneid maid. Elu igal pool oli üldjoontes sama. Valitsejad olid igas riigis inimlikult rumalad ja rahvas õnnetu, sest ootas valitsejast midagi jumalikku.

Maalide autor: Jan Grau, tekstid: Marian Kivila