Kunstisuvi esitleb: 100openwindows

7. juuli – 18. august 2007

Pärnu Linnagaleriis

Rahvusvaheline fotonäitus on nime all 100openwindows rännanud ringi alates aastast 2004.

Seda suurejoonelist installeeringut on eksponeeritud Kuressaares, Narvas,Tammisaaris (Soome), Salzburgis (Austria), Ieperis ja Kuurnes (Belgia), Den Burgis Texeli saarel (Holland) ja Marq en Bareoulis (Prantsusmaa).

32 fotograafi 15 riigi 17-st linnast on pildistanud kodude aknaid.

AKEN on maja silm ja selle sisemise elu peegel. Aken ühendab sisemise välimisega, ta pole vaid ava seinas, vaid osutub tähenduslikuks ka tunnetuslikus plaanis omades alati ka kolmandat dimensiooni-sügavust, mis eeldab ruumi ja elu enda taga.

Maailmanurgas nimega Euroopa on tuhandeid linnu, miljoneid maju ja lugematu arv aknaid.

Sellele näitusele on valitud 100 koduakent erineva kultuuritaustaga väikelinnadest, antud võimalus sisse vaadata erinevatesse tavadesse ning märgata selles mitmekesisuses ühendavalt inimlikku.

Kuidas inimesed elavad selle Euroopa Kodu eri nurkades? Mida väärtustavad ja millisena ollakse valmis oma kodu esitama? Aknaraamis tuleb nähtavale tükike argipäevast, nostalgia ja entroopia, soov näidata ja varjata. Kuivõrd peegeldab aken ümbruse arengut ja tavasid, inimest selle taga, tema olemust ja heaolu? Suhet maailmaga, mis igaühe jaoks algab oma kodust…

Elada majas tähendab asustada maailma

Nende saja akna taga on sada kodu ja enam kui sada elulugu. Näituse kontekstis on individuaalsusest saanud märk ja esindab vastavat linna kui üht elukeskkonda oma ajaloolis-kultuurilise tausta ja lokaalse traditsiooniga. „ Ei kõrgkultuur ega arhitektuurne väärtus pole siin olulised, vaid pigem tavalisus, vernakulaarsus, mille keskel inimesed on elanud ja elavad siiani.Näitus kui kunstiprojekt esitab simultaanse andmekogumise atraktiivse visioonina“ (Mirjam Peil, SIRP 14.01.2005)

Sellesse Euroopa väikemudelisse on sisse põimitud intriig: vaataja kulgeb piki tänavaid ja pildivaatamise rituaal muutub võõrastesse akendesse vaatamiseks. Mängu võlu seineb siiski muus: iga tänav on eri linnast, kuid saab ühte ruumi tooduna paratamatuks tervikuks; kohalikud raadiod akende taga räägivad korraga kümnes keeles, ometi võib seegi kooselu realiteet kakofooniast ümber lülituda polüfooniaks. Kooselu on võimalik.

See rahvusvahelises koostöössündinud näitus (5 aasta jooksul on kaasatud umbes 300 inimest) visualiseerib Euroopat kui tavalise inimese kodu ning lähendab erinevaid kultuure, mis kõik peegeldavad ja rikastavad elu meie ühisruumis.

Näitus on ebatavaline ka seetõttu, et sel on algusest peale sees kasvamise kood.

Nüüd on tänu Pärnule lisandunud veel üks linn ja 2 fotograafi.

Sirje Eelma, näituse kuraator