METASPORT. Ville-Karel Viirelaid

10.12 2008 – 03.01 2009 Pärnu Kunstnike Majas
Näitus koosneb kolmest eraldiseisvast osast, mis sulanduvad üksteisesse moodustades narratiivi postmodernistliku isikumüüdi apokalüptilisest troojaelevandist sotsiaalse tulemüüri taga.

„Uus Maailmakord“ on kümnest autoritehnikas valminud maal-kollazhist koosnev monumentaalne sari, mis käsitleb teadusliku ja konspiratiivse maailmavaate sünteesi tekitades sürrealistliku eksistentsiaalparanoiade paralleelmaailma. Maalidele komplementeerivad videoteosed: „Metasport“, mis on dokumentaalülesvõte tegevuskunstiaktsioonist. Video mõtestab vaimse ja füüsilise vägivalla olemust popkultuurilise meelelahutuse- ja globaliseeruvate pseudotõdede ülemvõimu manifestatsioonina . „05.09.2012“ on preapokalüptiline hetk, romantiline loojang, kliimaksi ootus õhtumaa karnivooride rannikul looduse müstilise olemuse peegelduses.

Graafiline sari „Metasport“ kujutab indiviidi võimalikke metamorfoose ühiskondliku surve tulemusel, ning omaalgatuslikku olemuse minetamist sellele vastulöögi andmisel. Egoismil põhineva esteetika rajamine võimaldab lõhkuda reaalsuse tavamõistmise piirid.

Valgusinstallatsioon, mis seob atmosfääriliselt kõik eelmainitud teosed endasse ja valitseb nii vaataja kui ka ruumi üle demiurgina, mõjutab taju ja mõtestab kunstniku valgustajalikku olemust allakäigutrepil klassiühiskonnas.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital kuue tuhande krooniga.