MUUTTUUM. Eesti Kunstiakadeemia maalitudengite näitus

27. 03 – 20. 04. 2013 Kunstnike Majas

Pärnu Kunstnike Majas (Nikolai 27) näitus MUUTTUUM, mis tutvustab Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstideüliõpilaste käesoleval õppeaastal sündinud julgemaid, subjektiivsemaid, (enese)kriitilisemaid sissevaateid maalikunsti kaootilisse, kunstiajaloo raskusest koormatud ja kaasaegse kunsti poolt proovile pandud masinavärki.
Teisisõnu keskendub näituseprojekt maali “mõtte” – selle olemusliku tuuma otsingutele ja vaatlustele. Kuivõrd selle mõttelise keskme asukoht ja tähendus ümbritseva kunsti ja elu suhtes on pidevas muutumises – nagu omamoodi kultuurilises Browni liikumises -, saamegi rääkida muuttuumast.

Küsimus maali olemusest ja võimalustest kaasaegse kunsti maastikul saadab varjuna mistahes teost, mille loomisel kasutatakse värve, pintsleid ja
lõuendit. Rääkides maalist, pööratakse sageli tähelepanu selle üldkunstilistele ja formaalsetele aspektidele või koguni ümberjutustatavale sisule – vajaka jääb arutelust selle üle, kuidas tõlgendada maalile eriomaseid mõtte- ja käsitlusviise siin ja praegu, rakendada erinevaid loomestrateegiaid maalikultuuri väljal, arendada maali tehnilisi ja kujutamisvõtteid.

Mõistmaks paremini maaliliste väljendusvahendite erinevaid ilminguid ja potentsiaali nii iseseisvaks kasutamiseks kui seostamiseks teiste kunstitehnikate ja –vormidega, otsustasime käesoleval õppeaastal korraldada inventuuri maali “tööriistakastis”. Lähtusime seejuures tõdemusest, et põhjalik dekonstruktsioon loob eeldused uuteks rekonstruktsioonideks, analüüs sünteesiks. Muuhulgas vaatlesime selliseid maali „ehituskive“ nagu formaat, pind, pintslilöök (kui väikseim jagamatu „elementaarosa“ maali pinnal) ja kujund, värvi visuaalseid ja materiaalseid aspekte, samuti sisu ja vormi suhteid. Laiemalt võttes puudutasime kujutamise ja mittekujutamise ning tähendusloome küsimusi. Selles teemaderingis vastanduvad ning põimuvad teose visuaalsed ja verbaalsed aspektid, kunstniku ja vaataja roll, materiaalne ja mentaalne, nähtav ja kujuteldav.

Näitusel MUUTTUUM kohtab väljenduslikke, enesekaemuslikke ja uurimuslikke lähenemisi, näeb nii talitsematut värviorgiat kui värvi hajumist ja taandumist pildiväljalt, leiab maalinguid roostes raualt ja kreemikoogi kuju võtnud maalimaterjale. Oma töödega esinevad EKA vabade kunstide bakalaureuseõppe II ja II astme tudengid ning magistrandid: Maria Sidljarevitsh, Angela Maasalu, Grisli Soppe, Katarina Meister, Madli Lavin, Maria Generalova, Pire Sova, Johan Henrik Pajupuu, Mari Miller, Katrin Rätte, Kaarel Kütas, Kristiina Jakimenko, Helen Loit, Samuel Bachy, Regina Ohak, Sophie Semjonova, Liisa Jugapuu, Kadri Helde, Kristen Rästas, Anna Maria Lapin, Karl-Erik Talvet jt. Väljapaneku kuraatoriks on EKA maali dotsent Vano Allsalu.