Pärnu Eesti kunstis

10.10.07 – 27.10.07 Pärnu Linnagaleriis (Aida 4)

LVM Kinnisvara tähistab oma 15. tegevusaasta täitumist näitusega „Pärnu eesti kunstis“, mis on üleval 10.10.07 – 27.10.07 Pärnu Linnagalerii ruumides Pärnu Kontserdimajas.

Näitusel on väljas ligi poolsada erinevas stiilis ning laadis linnavaadet. Teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja Pärnu Muuseumi kunstikogudest ning mitmetest erakogudest. Näitus annab tervikliku ja vaheldusrikka ülevaate Pärnust eesti kunstis läbi aegade.

Näitusel välja pandud tööd moodustavad ühe osa LVM Kinnisvara poolt 15.sünnipäeva puhul välja antud raamatus “Pärnu eesti maalikunstis” esindatud töödest, kuhu on kogutud ligi kaheksakümmend Pärnu linnavaadet.

Näituse vanim töö pärineb 1901. aastast, mil Pärnus korraldati kunstinäitus, mis koosnes enamjaolt tuntud Tallinna maalija Carl Alexander von Winkleri (1860–1911) õlimaalidest ja akvarellidest. Seda sündmust meenutab C. A. von Winkleri õlimaal “Malmö tänav Pärnus” (1901).

Ülevaate näitusel eksponeeritavatest töödest annab kunstiajaloolane Mai Levin raamatu eessõnas: “Mitu tööd muuseumikogudes pärineb kunstnikelt, kes on jäädvustanud Pärnut oma lühivisiitidel sellesse linna, peamiselt randa. See kehtib Johannes Võerahansu (1900–1980) ja Harri Puderselli (s 1922) kohta. Lähedasem suhe oli Pärnuga Aleksander Vardil (1901–1980), kes töötas aastail 1933–1934 Endla teatris kunstnikuna. Kui need kolm kunstnikku esindavad hilisimpressionismist lähtuvat pallaslikku traditsiooni, siis Valerian Loigu (1904–1986), Alo Hoidre (1916–1993) ja Ülo Tederi (s 1922) tööd kannavad 1950.–1960. aastate vahetusel levinud nn karmi stiili pitserit, mille ekspressiivsus juhatas sisse 1960. aastate modernistlikud otsingud. Viimased tähendasid kaugenemist natuurist, senisest hoopis abstraktsemate eesmärkide järgimist ning tõid kaasa traditsiooniliste žanride, sealhulgas veduudi loojangu.”.

Näituse on koostanud Tam Galerii koostöös Pärnu muuseumiga.