REFLESH. Ivar Veermäe näitus

02.03 – 26.03.2011 Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja galeriis (Nikolai 27)

Uurin olukorda maailmas, kus objektipõhine kapitalism on muutunud elamusmajanduseks. Võttes keskmesse kapitalismivastaste ideoloogiate – äärmusliku parem- ning vasakpoolsuse tegevuse ja representatsiooni Saksamaal, asetan selle Põhja-Aafrika ülestõusude taustale. Kui Lääne-Euroopas on demonstratsioon võimalus vabaneda korraks kapitalistismi tekitatud individuaalsest neutraliseeritud positsioonist, siis vastuhakk otseselt rõhuvale režiimile on tunduvalt teise iseloomuga. Mõlemal juhul on protsesse liikumapanevaks jõuks informatsioon, mis on hetkel ka üks tähtsamaid majanduslikke ressursse. Informatsioon mõjutab kõige enam noorukeid, kes on sageli suuremaid muutusi esilekutsuv tegevjõud ning keda on võimalik õigeid vahendeid kasutusele võttes suhteliselt kerge ideoloogiliselt suunata. Uurin olukorda, kus äärmuslikud vasak- ning parempoolsed kasutavad imagoloogiliselt väga sarnaseid märke ja välimust ning selle läbi üksteise sõnumeid tühistama hakkavad. Demonstratsioon on jõukas kapitalistlikus ühiskonnas ühelt poolt ühiskonnas valitsevate probleemide esiletoomine ning võimalike kahtluste teke selles osalejate või pealtvaatajate seas ja teiselt poolt üliemotsionaalne tegevus, mis põhineb keha vahetul kasutamisel tekkiva tunde tootmisel ja tarbimisel üheaegselt. Kuid kogu taustsüsteem põhineb nähtamatul majandusel, mis lubab suurel hulgal tulevikuvõimalusi, aga samaaegselt kontrollib neid võla kaudu.

Ivar Veermäe
03.06.1982