SIIN MA OLÕ

23.08-16.09 2017, Pärnu Linnagalerii, Uus tn. 4
Olete oodatud näituse avamisele  kolmapäeval, 23. augustil kell 17
Vana-Võromaa kunstnike ühisnäitus võtab kokku Kagu- Eestis toimetavate või pärit kunstnike loomingu. Väljapanekul osaleb nii tuntust kogunud noori kui ka maailmas hinnatud kunstnikke. Näituse idee sai tõuke asjaolust, et veel mõni aasta tagasi ei olnud selget ülevaadet, kui palju on üldse neid kunstnikke, kes oma juurte poolest või elukoha valiku tõttu seostavad endid Vana-Võromaaga. 2013. aastal alustasid käesoleva näituse kuraatorid Jana Huul ja Andrus Raag kunsti- ja kultuuriinimesi koondava andmebaasi loomist, eesmärgiga sellele küsimusele rohkem valgust heita. Näitus „SIIN MA OLÕ” tutvustab laiemale publikule Vana-Võromaalt pärit ja selle piirkonnaga seotud kunstnikke nende mitmekesisuses. Meediumite rikkus ja käekirjade erinevus loob parima koosluse tutvustamaks Vana-Võromaad oma värvide, mustrite ja olemusega. Näituse esmane avamine toimus Võru linna sünnipäeva ajal aastal 2016. See on justkui kunstnike kingitus linnale. Kuraator Jana Huul on öelnud, et see projekt on maailmarändurite tagasi koju kutsumine.

Ajalooline Võrumaa on Võrumaa neis piires, mis oli ametlik haldusüksus alates moodustamisest 1783. aastal kuni 1920. aastani. Ajalooline Võrumaa koosneb kaheksast osast: Karula, Hargla, Urvaste, Rõuge, Kanepi, Põlva, Räpina ja Vastseliina kihelkonnast. Neis kihelkondades räägitakse võru keelt.
Ühisnäituse teosed jäävad Vana-Võromaa Kultuurikoja fondi, et tulevastele põlvkondadele meie kandi loomeinimesi tutvustada. Aastal 2017 rändab näitus Rakverre, Pärnusse, Saaremaale ja Valka.  Näituse põhjal ilmub ka kunstnikke tutvustav raamat.

Näitusel osalevad kunstnikud:
Ado Lill, Aivar Rumvolt, Albert Gulk, Andrus Raag, Anna Hints, Anne Prangel, Anni ja Jane Ansmann, Billeneeve, Danil Taro, Dmitri Kotjuh, Eha Luik, Enno Ootsing, Epp Margna, Evelyn Müürsepp, Eveli Varik, Evi Tuvikene, Hapnik, Ilona Ait, Ines Erlemann, Ivar Feldmann, Ivo Lill, Jan Tammik, Jana Huul, Kadi Mõttus, Kadri Toom, Kerttu Laane, Kristina Viin, Krista Nagel, Len Murusalu, Leo Rohlin, Leonhard Lapin, Liive Koppel, Lilia Sink, Lola Liivat, Maire Koll, Margit Säde, Mariliin Kindsiko, Marje Ernits, Martti Ruus, Meelis Krigul, Monica del Norte, Navitrolla, Piret Kullerkupp, Philiph Arvo Luik, Peeter Kaasik, Peeter Laurits, Riho Kall, Siiri Minka, Tanel Tolsting, Taavi Oolberg, Temuri Hvingija, Tiina Tammetalu, Toomas Kalve, Toomas Kuusing, Triinu Pungits, Viive Kuks, Vilve Unt, Yyhely Hälvin.

Kuraatorid: Jana Huul, Andrus Raag
Täname: Annika Laanpere, Annika Teppo, Egle Vodi, Kaile Kabun, Lagle Lindenberg, Marie Jõgi, Tartu Raamikoda, Uderna Puit.
Näitust toetavad: Võru linn, Võru Instituut, Stedingu maja, Käbliku pruulikoda, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital.

Vana-Võromaaga köüdetüisi kunstnikkõ ütine näütüs
„SIIN MA OLÕ”
Vana-Võromaa kunstnikkõ ütine näütüs võtt kokko siinkandin toimõndavidõ vai siist peri kunstnikkõ luudu. Välläpanõkist võtt ossa nii hindile nime tennüid nuuri ku ka maailma silmin hinnan olõvit kunstnikkõ. Näütüse mõttõ tougas käümä tuu, et viil mõnõ aastaga iist olõ-õs selget pilti, ku pallo ülepää om noid kunstnikkõ, kiä ummi juuri poolõst vai teno vällävalitulõ elokotussõlõ piävä’ Vanna Võromaad hindile umatsõs. 2013. aastagal naksi’ seo näütüse kammandaja’ Jana Huul ni Andrus Raag luuma kunsti- ja kultuuriinemiisi kokkovõtvat andmõbaasi, tsihiga taad küsümüst selgembäs saia’. Näütüs „SIIN MA OLÕ” tege laemba publigu tutvas Vanalt Võromaalt peri ja seo kandiga köüdetüisi kunstnikkõga kõgõn näide kirivüsen. Meediumidõ rikkusõst ja käekirjo mitmõnäoliidsist moodõst saa kokko kõgõ parõmb kogokund tuu jaos, et tetä’ tutvambas Vanna Võromaad timä värme, mustridõ ni olõkiga. Näütüs tulõ Võro liina sünnüpäävä aigo, ku umma sünnüpaika käävä’ kaeman võrokõsõ’ esi’ ja siiä’ trehväs ka küläliisi välämaalt. Seo om õkva nigu kunstnikkõ kingitüs liinalõ. Kuraatri Jana Huul om ülnü’, et seo projekt om ilmaroidustõ tagasi kodo kutsminõ.
Aoluulinõ Võromaa om Võromaa noin piiren, miä oll ammõtlik haldusütsüs alostõn luumisõst  1783. aastal kooni’ 1920. aastagani. Aoluulidsõl Võromaal om katõsa jako: Karula, Harglõ, Urvastõ, Rõugõ, Kanepi, Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna’. Noin kihlkunnõn kõnõldas võro kiilt.

Ütidse näütüse teosõ’ jäävä’ Vana-Võromaa Kultuurikua fondi – tuu jaos, et ka tulevadsõ’ põlvõ’ mii’ kandi luujidõ inemiisiga tutvast saasi’. Aastagal 2017 rändäs näütüs Rakviirde, Põlvahe, Valka ja Pärnähe. Näütüse perrä tulõ vällä ka kunstnikõst kõnõlõv raamat, miä om plaanit 2017. aastakka.
Jana Huul (www.janahuul.com) om tüütänü’ gallõristin säidse aastakka, viimätsel katõl aastagal Vana-Võromaa Kultuurikuan, kon omma’ kuun nii muusõum ku gallõrii. Huul lõpõt 2007 Tarto Korõmba Kunstikooli skulptuuri osakunna. Projekti tõõnõ kuraatri om Huulõ innembäne ammõdiveli, Võrost peri maalikunstnik Andrus Raag (www.andrusraag.com), kiä lõpõt 2008 Tarto Ülikooli maalikunsti osakunna.

Näütüsel osalisõ’ kunstnigu’:
Ado Lill, Aivar Rumvolt, Albert Gulk, Andrus Raag, Anna Hints, Anne Prangel, Anni ja Jane Ansmann, Billeneeve, Danil Taro, Dmitri Kotjuh, Eha Luik, Enno Ootsing, Epp Margna, Evelyn Müürsepp, Eveli Varik, Evi Tuvikene, Hapnik, Ilona Ait, Ines Erlemann, Ivar Feldmann, Ivo Lill, Jan Tammik, Jana Huul, Kadi Mõttus, Kadri Toom, Kerttu Laane, Kristina Viin, Krista Nagel, Len Murusalu, Leo Rohlin, Leonhard Lapin, Liive Koppel, Lilia Sink, Lola Liivat, Maire Koll, Margit Säde, Mariliin Kindsiko, Marje Ernits, Martti Ruus, Meelis Krigul, Monica del Norte, Navitrolla, Piret Kullerkupp, Philiph Arvo Luik, Peeter Kaasik, Peeter Laurits, Riho Kall, Siiri Minka, Tanel Tolsting, Taavi Oolberg, Temuri Hvingija, Tiina Tammetalu, Toomas Kalve, Toomas Kuusing, Triinu Pungits, Viive Kuks, Vilve Unt, Yyhely Hälvin.
Kuraatri’: Jana Huul, Andrus Raag
Tennämi’: Annika Laanpere, Annika Teppo, Egle Vodi, Kaile Kabun, Lagle Lindenberg, Marie Jõgi, Tartu Raamikoda, Uderna Puit.
Näütüst tugõva’: Võro liin, Võro Instituut, Stedingu maja, Käbliku pruulikoda, Hasartmängomassu Nõvvokogo, Eesti Kultuurkapital.

MEEDIA: “Avati Kagu-Eestiga seotud kunstnike ühisnäitus” Pärnu Postimees 24.08.2017 Anete Kruusmägi reporter

Eile avati Pärnu linnagaleriis raekojas ühisnäitus, mis võtab kokku ligemale 30 Kagu-Eestis toimetava või sealt pärit kunstniku loomingu.
Näitus sai tõuke asjaolust, et veel mõni aasta tagasi ei olnud selget ülevaadet, kui palju on üldse neid kunstnikke, kes oma juurte poolest või elukoha valiku tõttu seostavad end Vana-Võromaaga. 2013. aastal alustasid kõnealuse näituse kuraatorid Jana Huul ja Andrus Raag kunsti- ja kultuuriinimesi koondava andmebaasi loomist eesmärgiga sellele teemale rohkem valgust heita.

Väljapanek “Siin ma olõ” tutvustab laiemale publikule Vana-Võromaalt pärit ja selle piirkonnaga seotud kunstnikke oma mitmekesisuses. Näituse esmaavamine toimus Võru linna aastapäeval eelmisel aastal ja oli kunstnike kingitus linnale. Kuraator Huul on öelnud, et see projekt on maailmarändurite tagasi koju kutsumine.

Ajalooline Võrumaa koosneb Karula, Hargla, Urvaste, Rõuge, Kanepi, Põlva, Räpina ja Vastseliina kihelkonnast, kus räägitakse võru keelt.

Ühisnäituse teosed jäävad Vana-Võromaa kultuurikoja fondi, et tulevastele põlvkondadele selle kandi loomeinimesi tutvustada. Sel aastal rändab näitus peale Pärnu Rakverre, Saaremaale ja Valka. Samuti ilmub kunstnikke tutvustav raamat.