SISENE/VÄLINE. Ivar Veermäe fotod

21. veebruar – 17. märts Pärnu Linnagaleriis (Aida 4)

Kolmapäeval 21. veebruaril 2007 kell 17.00 avati Pärnu Linnagaleriis, Aida 4, Ivar Veermäe näitus “Sisene/Väline”. Ivar Veermäe on Eesti Kunstiakadeemia Fotograafiaosakonna meister.

Sisene/Väline
Näitus tegeleb inimesega, ühelt poolt üksikisiku ning teiselt poolt inimgrupi tasandil.

Inimene kogub väljaspoolt infot enda sisse ning süstematiseerib seda ning käitub vastavalt sellele tulevikus. Info kogumine on lõputu tegevus ning seetõttu on inimene pidevalt vahepeal. Osadel eluetappidel on korraga rohkem asju, mis sõltuvad endast ja on lahtised. Üks pool näitusest tegelebki vahepealse ajaga. Olen portreteerinud osasid enda sõpru ja tuttavaid, kes on jõudnud teatud ajani, millal neil on tekkinud mõned jooned, mis võivad läbida kogu nende elu. Kuid suuremal määral on palju veel lahtine.

Teine pool näitusest tegeleb välise ning muljega. Järjest tähtsamaks on muutunud välimisest tekkiv mulje ja turg tegeleb pidevalt selle ülesehitamisega. Tekitatakse märke, millele püütakse emotsioon juurde luua, mis sageli ka edukalt õnnestub.

Mulje mõjutab suhtumist ning käitumist, millest omakorda jällegi uued muljed tekivad.

Muljest sõltuv ning vahepeal on hetkel ka Eesti. Geograafilise asukoha ning väiksuse tõttu peaksime suurematele looma endast positiivset kuju. Kuna suurematel on võimalus käituda lähtudes oma suurusest, siis ei ole nad sageli üksteisega samal arvamusel ja seega on mulje loomine raske. Mulje sõltub tervikust, mille võib kergesti väike asi rikkuda. Selline väike asi võib sümbolilise tähenduse saada ning selle läbi suureks asjaks muutuda.

Ivar Veermäe, 2007