Soop | Mooses | Kask | KUMMARDUS

12.12.2018 – 12.01.2019 Pärnu Linnagalerii, Uus tn. 4.

Avamine kolmapäeval, 12. detsembril kell 17

Kummarduse teema hõlmab kunstis ühelt poolt alalhoidlikult tänulikku tsiteerimist ja teisalt eelnevalt loodu täiendamist ja töötlust. Tsiteerimise teema sisaldab muuhulgas retsiteerimist ehk rituaalset kordamist; kaudsemalt: säilitamist, edasi kandmist, -andmist, -ütlemist ning taasloomist; lisaks nendele viitamist ja vihjamist. Kummardus võib avalduda vastusena mõnele eelmisele väljendusele või selle mõtet edasi arendava repliigina ning areneda dialoogiks ja avaramaks mõttevahetuseks. See võib olla suunatud ühe autori, õpetaja, eelkäija, koolkonna või muud sorti grupi, mõtteviisi, kogu kultuuri või Looja poole.

Kummardus tähistab eelkõige vastuvõttu, kuid võib tähendada ka andi. Näiteks, näitleja kummardab publikule tänuks: tänuks dialoogis osalemise, sündmuse sündida laskmise ja sellele kaasa aitamise eest. Kummardus võib olla korraga mitmesuunaline: tänuavaldus inspiratsiooniallikale ja rõõmu jagamine vastuvõtjaga. Rõõmu ja vaimustuse väljendus küündimise ja ulatumise, jagamise ja kuitahes põgusa ühinemise võimalikkuse üle. Näitus sisaldab joonistusi, kohaspetsiifilisi ruumiinstallatsioone, maale ja ehteid. Maalid ja ehted on suuremalt jaolt varasemast ajast, joonistused on valminud “Kummarduse” jaoks.Joonistus on vahetu meedium, mis näitab tihtipeale ka veel lõppfaasis kogu kujutise tekkeprotsessi. Töötasime tiheduse, hõreduse, korduvate katsete ja variatsioonidega.

Ehted ja maalid põhinevad sisekaemusel ja on lahendatud lakoonilises, lihtsas võtmes. Ehete vormis mängib kaasa materjali, puidu, omapära.
Maalid on lõuendil autoritehnikas tööd, mis valminud kolme erineva isikunäituse jaoks 2-3 aastase vahega, kuid koondavad igaüks isiklikul moel läbi aastate kestnud otsingu. Sama näitust sai vaadata augustis Tallinna Kirjanduskeskuse Eduard Vilde Muuseumis. Pärnu Linnagaleriis toimuv on Vilde muuseumis olnud näituse laiendatud versioon.

Tänud: Brite Vilgo, Külli Roosna, Marge Robam, Monika Tomingas, Siim Soop, Sadolin, Eesti Kunstnike Liit ning Eesti Kultuurkapital.

Angela Soop (Kaili-Angela Konno, s 1970) on õppinud Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi kunstiosakonnas (Academia Non Grata) ning EKA-s maalikunsti ja kunsti õpetamist ning tegutseb vaheldumisi mitmetes valdkondades ja mitmete väljendusvahenditega, nagu joonistus, maal, installatsioon ja telestuudiote kujundus. Viimane isikunäitus “Norra mets. Sinivaal” toimus äsja Vaal galeriis. Selle keskseks teljeks oli valikute tegemine ja loobumine. Eelmine isikunäitus “Diem perdidi” toimus eelmisel aastal Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis, kus kogu ruumi hõlmav teos käsitles hirmu ja kaitstuse kokkupuudet ja piiri.
Õpetab Kose Kunstikoolis.

Maiu Mooses (s 1974) on õppinud Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi kunstiosakonnas (Academia Non Gratas), Konrad Mäe Stuudios ning EKA-s ehtekunsti ja maalikunsti. Näitustel esineb maalide, joonistuste ja ehetega.Maiu Moosese viimane isikunäitus “Ligi” toimus oktoobris 2017 A-galerii Seifis. See tegeles eneseleidmise, omaksvõtmise ja läheduse teemadega ning väljendusvahendiks olid ehted. Sellest eelmine isiknäitus pealkirjaga “Kõnetund” toimus 2015. a. Vilde Muuseumi Kastellaanimaja galeriis. Too koosnes motiivide poolest sisuküllastest ja motiivihõredatest maalidest. Selle teemaks oli kohalolu ja (üksteise) kuulamine. Õpetab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.

Margot Kask (s 1974) on õppinud EKA-s graafikat, fotograafiat ja kunsti õpetamist ning tegutseb kuraatori ja kunstnikuna. Näitustel on esinenud fotode, joonistuste, videote ja installatsioonidega.Viimasteks kuraatoritöödeks on visandiplokkide ja kunstnikuraamatute näitus “Proovid” 2017 Draakoni galeriis ning “Piir, lävi, rada” 2012 Joonistustriennaali raames Viinistu kunstimuuseumi tünnigaleriis ja kabelis. Eelmistest ülesastumistest võiks esile tõsta isikunäituse “Emapuu” Moksi kunstikeskuses 2013. See koosnes lakoonilistest tušijoonistustest ja käsitles keha, paadi ja maja fenomenoloogilisi sarnasusi sisemise keskme ja välisega suhestumise kontekstis.
Õpetab Tallinna Ülikoolis ja Vanalinna Hariduskolleegiumis.