Stuudio22 MUUTUSED JA PEEGELDUSED

Näitus taas avatud kuni 16.05.2020. 04.03 – 28.03.2020 Pärnu Linnagalerii, Uus tn 4. Näitus „Muutused ja peegeldused“.

Nii universumis kui indiviidi elus leiab aset pidev ja lakkamatu muutumine, ühest olekust teise minek. Ainus muutumatu konstant ongi kõige muutumine. Muutustel on palju erinevaid vorme ja avaldumisviise. Metamorfoosid viitavad muundumisele kui kujumuutusele, transformatsioon tähistab sisulist ümberkujunemist ehk teisenemist. Variatsioonid on muutused suurema terviku sees, kus osahulgad erinevaid kombinatsioone või järjestusi moodustavad. Revolutsioon on kvalitatiivne muutus, plahvatuslik üleminek ühest olukorrast teise. Evolutsioon seevastu tähendab järkjärgulist kvantitatiivset muutumist, mis toimub pikema aja jooksul. Muutus võib olla ka tagasiminek – tasemelt, omadustelt või näitajate poolest viletsamaks muutumine. Kõrvalekaldumine on suuna muutus ning laavus mingis suunas õhenemine või madaldumine. Assimilatsioon tähendab täielikku või osalist sarnastumist, adaptatsioon on aga kohandumine või kohanemine või nende tulemus. Transsubstantsiatsioon on substantsi muutumine, aine omaduste radikaalne teisenemine.

Peegeldus geomeetria mõttes on meile teadaoleva ruumi isomeetriline teisendus, mille püsipunktid moodustavad sama ruumi hüpertasandi. Kuid peegeldusi võib saada ka teistest peeglitest, mis on juba peegelduste peegeldused. Kindlasti on paljud lapsena asetanud kahte peeglit vastamisi ning vaadelnud tulemust üllatusega, sest peegeldustel ei paista olevat lõppu. See on otsekui sisenemine igaviku mõõtmatusse, sest peegelduste peegeldused annavad omakorda peegelduste peegelduste peegeldusi ning nõnda lõputult edasi … Kõik, mis on olemas, on seda tänu muutustele. Olles samas otsekui peegeldus – jagamas lõputult inspiratsiooni ja pilte muutustest.

Osalevad kunstnikud: Angela Orgusaar, Aune Taamal, Helga Johanna Leppoja, Ingrid Järv, Jaak Johanson, Jaak Saks, Mae Kivilo, Marge Viirg, Martin Vällik, Rainer Kurm, Raini Laide, Ralf Tamm, Riina Grethiel Leppoja, Taavi Torim

Rühmitus Studio 22 sai alguse juba 1970. aastate alguses ning on mitmeid arengufaase läbides tegutsenud ligi 50 aastat. Rühmitusse kuuluvad kunstnikud, kes on erinevatel aegadel osalenud Tõnis Vindi kodus toimunud vabas vormis loengutel. Aastakümneid oli Studio 22 üheaegselt nii kunstnike loominguline ühendus kui ka õppestuudio, millega liitusid aasta-aastalt üha uued huvilised ning kus peamiseks õppemetoodikaks oli traditsioonilisest erineva vaatenurga avamine kultuuripärandile.

Aja jooksul kasvas õppestuudiost välja Tõnis Vindi koolkond Studio 22. Iga kunstniku teekond selles rühmituses olnud oma kujunditemaailma avastamise ja isikliku märgikeele loomise protsess. Toetatud on tervikut rikastav stiililine omanäolisus, kuid rühmitust kõige tugevamalt ühendava printsiibina võib ära märkida taotluse luua esteetilist kunsti. Kuna Studio 22 on rühmitus, kus kunsti tegemist on peetud vahendiks vaimse avanemise ja tõe otsimise teekonnal, on rühmituse jaoks oluline ka eetikale rajatud suhe indiviidi ja kunstiloomingu vahel.