TEEKOND LÄBI RUUMI. Donna Riddington

24.04 – 25.05.2013 Pärnu Kunstnike Maja (Nikolai 27)

Donna Riddington on Londonis elav Uus-Meremaalt pärit kunstnik.

Tema multidistsiplinaarse kunsti juured on maalilises esteetikas, Uus-Meremaa maastikutes, urbanistliku graafika ideedes, linnaelus ja kõiges – queer. Tema töid on näidatud nii Uus-Meremaal kui Euroopas.

Teekond läbi ruumi

Mõistmaks minu kultuurilist ruumi tuleks käsitleda definitsiooni minu kokkupuutest kolmanda ruumi või nn. vahepealse alaga. See on ruum, kus kodumaalt lahkunud migrant eksisteerib. Olles teinud moraalselt keerulise otsuse kodumaalt lahkumiseks ja siis luues „kodu” uuel maal, aga endiselt tugevate sidemetega kusagil mujal, olen ma lammutanud ja taastanud ennast korduvalt, ikka ja jälle. Queerina olen ma harjunud definitsioonide muutlikkusest, nõustudes ja mitte nõustudes patriarhaalse doktriini poolt mõjutatud terminoloogiaga. Mõteldes iseendast kui „hübriidist” asetub samuti ebamugavalt koloniaalse haarangu ajalukku, ehkki selles on viise, kuidas see idee teatud kujul toimib. Selles revideeritud kontekstis on enam minu isikliku arenguvoolavust, mis pidevalt omastab identiteete ja keeli.

Minu sidemed mineviku ja eelmiste kodumaa(de)ga on tugevad, eriti minu seisukohad sellest, kuidas ühiskonnad käsitlevad tagastamist neile, kellelt on ära võetud (ära võetud nii vaimses, majanduslikus kui moraalses aspektis) või kes on liikunud mujale, niisamuti kui taas kaasates neid, kes on täieliku kadumise äärel. Ma ootan kannatamatult queeri igikestvaid võimalusi – selle pidevat taasaerengut ja mõjutusi kui kultuuriline lindprii ning rändav taasdefineerija.