THE MODERN BEAUTY CULTURE. Rauno Thomas Moss

09.02. – 01.03.2011 Pärnu Linnagalerii Raekojas, Uus tn 4.

Pärnu 2011: The Modern Beauty Culture (Modernne ilukultuur)
Rauno Thomas Moss

Antud näitus ja töödevalik on kunstniku personaalnäitus teostatuna Pärnu Linnagalerii jaoks, arvestades antud galerii ruumi, kohta ja interjööri spetsiifikat.

Rauno Thomas Moss on ilmselgelt hullunud ja suutmatusest teha valikuid, mida ja kuidas maalida, lajatanud vaatajale eklektilise kogumi töödest, mis kõik on ühendatavad pealkirja MODERNNE ILUKULTUUR alla. Tegelikult ongi see tema alatine soov olla firmamärk, mis pakub ühes komplektis erineva lõike ja tegumoega mudeleid, et kõik vaatajad võiksid vähemalt ühe töö leida, millega nad suudaksid suhestuda ja seda oma vaimus (miks mitte ka nö elutoaseinal) kanda.

MODERN BEAUTY CULTURE on teatav kogusumma ja arenguline kokkuvõte Mossi senistest teemadest ja tehnikast. Kliiniliste maalide must-valge koloriit ja teema kuiv ambivalentsus on segunenud 2009. aasta WIE IM BILLIGEN PORNO hüpervärvilise ja ekspressiivse pintsiltööga. Lisanduvad ikoonilist mehelikku lihalikkust ja seksuaalset ekstaatilisust väljendavad must-pruunis koloriidis maalid, mis on oma rahutus maalilaadis omakorda edasiarendused Mossi flirdile akadeemilises laadis maalitehnikaga.

Rauno Thomas Moss on studeerinud oma semiootik-visuaalkunstniku moel ja vahenditega ilu ja selle tootmise funktsiooni ühiskonnas, tõmmates paralleele ilu ja seksuaalsuse vahele, kus seksuaalsus on alati lihaline ning rassiline, hormoonidest ülekülvatud ja lõppeks olemuselt natsi-pornograafiline (ideaalset eba- ja üli-inimest heroiseeriv reklaamikunst). Moss arvab, et me ei peaks punastama ega ehmatama selle peale. See on lihtsalt üks olemasolevatest reaalsustest, mida me pidevalt enda ümber näeme. Kunstilise reaalsusena pole see tabu, vaid uuritav objekt.

Kõik teosed on teostatud mõeldes Pärnu (suvepea)linna populaarkultuurilisele staatusele, selle ajaloole ja väärtushinnangutele koos sügavamate tähendustega pidades silmas küsimust, mis on ilu, selle saavutamise hind ja funktsioon ühiskonnas. Kunstnik tänab kogu toetuse ja tunnustuse eest Pärnu Linnagaleriid, Eesti Kultuurkapitali ja Tartu Kunstnike Liitu.