“Varastatud tähendused” Indrek Aavik, Edgar Juhkov, Anni Mets

Kolmapäeval, 24. augustil kell 17 avatakse Pärnu Linnagalerii Kunstnike Majas näitus “Varastatud tähendused”.

Näituse autorid Indrek Aavik, Edgar Juhkov ja Anni Mets on “Varastatud tähendusi” kirjeldanud järgnevalt:
“Tähendusvargus on protsess, kus varastajad on ise korraga nii röövli kui ka ohvri rollis. Kuhjates kokku laenatud kilde ja tükke, sünniks justkui uusi tähendusi, seoseid ning ootamatuid kooslusi. Kuid
ükskõik kui hoolikalt oma kuritöö jälgi peita, jääb tehtust alati läbi kumama teatud tuttavlikkus, äratuntavus, tsitaadina punaselt & rasvaselt alla joonitud sarnasus algallikatega.Sellega röövib tähendusvaras endalt teised, potentsiaalselt eksisteerivad alternatiivid mitmetähenduslikkuseks, andes end üles tõlgendajate meelevalda, elades kellegi teise ideid.”

Edgar: Maalide lähtepunktiks on viimasel kümnendil tehtud fotod. Neid aluspilte seob teatav isiklik tähendus, mis justkui vajaks tõepärast lähenemist. Kleebin neile juurde elemente ja lõikan kompositsioone. Kas pildid ja mälestused saavad uue tähenduse/mõtte või muutuvad visuaalseks müraks, täiendamaks inimkonna lõpmatut pildipanka?

Anni: Loominguline läbipõlemine kui loputustsükkel ideede pesumajas. “Steal like an artist” stiilis mõtete hordimine on täitnud pea esteetilise, kuid härdameeletu pudi-padiga, millest on
katastroofilise maailmaseisundi taustal vaja kiirelt ja kasumlikult vabaneda. Küllastumus vaimsest liminaalsusest. Sisemise ja välise õu kõrvutamine läbi topeltbluffi.

Indrek: Võltsnostalgia ajast ja kohtadest, milles pole kunagi elanud. Mosaiik loetud raamatutest, nähtud filmidest ja vanadest fotodest ning kuuldud muusikast vormub millekski justkui reaalselt olnuks kuid nüüd jäädavalt kadunuks. Kokku varastatud kildudest jääb alles ainult monokroomne igatsus ja paattinane hääbumine.

Näitus jääb avatuks 17. septembrini 2022.