VORM ID. Raivo Kelomehe joonistused ja maalid

19.-31.05.2009 Pärnu Linnagalerii (Aida 4) 

Raivo Kelomehe näitus „vorm ID“ on pöördumine algseima manuaalse eneseväljenduse viisi juurde, mille sisuks on teadvustamata tegelikkus, mis on ikka olnud kunstilise inspiratsiooni allikaks. Näitusel eksponeeritakse 2008. aasta joonistusi ja maale.

Sõnamänguline pealkiri „vorm ID“ kätkeb kolme tõlgendusvõimalust. Esiteks, banaalseim, sõna „vormid“. Kujutatud objektid on teatud anatoomilised, samas aga reaalmaailma mittekuuluvad vormid. Teiseks „ID“ kui identifikatsioonikaardiga seostuv lühend viitab kunstniku identifitseeritavusele tema loomingu kaudu, ehk kunstiteos kui ID-kaart. Ja kolmandaks tõlgendusvõimaluseks on mõista „ID-i“ freudistlikult, ehk „das Es“, siis „Miski“, mis on inimese psüühilise energia reservuaar. Sealt pärinevad kaks peamist tungi: surmatung (Thanatos) ja elutung (Eros). See Miski on teadvusest väljatõrjutu hoidja, kuid see on ka kirgede pärusmaa. Miskil ei ole tervet mõistust, ta on kõike seda, mis ei ole Mina.